👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsplanering Sång, ramsor och grovmotorik

Skapad 2022-03-24 07:20 i Stamvägens förskola Ekerö
Förskola
Detta är en planering för enskilda aktiviteter som innehåller sång, ramsor och motoriska rörelselekar för att utveckla barnens språk samt motorik i linje med utsatta mål.

Innehåll

Målområde

Språk och kommunikation 

Motorik

 

Syfte (Varför?):

Kartlägga barnen språkliga och motoriska kunskaper 

För att utveckla barnens språk, både verbalt samt med gester och TAKK. Även för att utveckla barnens grovmotoriska färdigheter genom motoriska sånglekar. 

 

Delmål (Vad?):

Kartlägga språkutvecklingen och barnens motoriska utveckling 

 

Aktivitet:

Med 3 - 4 barn åt gången,

Går att göra inne och ute beroende på vilka barn som är med på aktiviteten.

 

Organisation (Hur?):

 

 • Förbereda sångpåsar med djur och/eller saker som förknippas med en eller flera sånger. 
 • Förbereda påsar/lådor med förslag på motoriska sånglekar, exempelvis språkhattens rörelsesång, en elefant balanserade och huvud axlar knä och tå, jag knackar, 

 

Ta fram dokumentation och kartläggningsmaterial för att enkelt kunna dokumentera hur aktiviteten gått samt kartlägga var de är i sin motoriska utveckling och vad vi behöver fokusera på.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18