👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och ellära

Skapad 2022-03-28 17:06 i Malsta skola Hudiksvall
Hur upptäcktes magnetismen? Vad har de för egenskaper? Vad använder vi dem till? Hur får man en lampa att lysa? Vilka ämnen leder ström? Dessa frågor och några till ska vi besvara under detta arbetsområde.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur upptäcktes magnetismen? Vad har de för egenskaper? Vad använder vi dem till? Hur får man en lampa att lysa? Vilka ämnen leder ström? Dessa frågor och några till ska vi besvara under detta arbetsområde.

Innehåll

Elevdel

Hur upptäcktes magnetismen? Vad har de för egenskaper? Vad använder vi dem till? Hur får  man en lampa att lysa? Vilka ämnen leder ström? Dessa frågor och några till ska vi besvara under detta arbetsområde.

Konkreta mål

 • Du ska träna dig på att dokumentera dina undersökningar i en enkel rapport.
 • Du ska genomföra dina undersökningar på ett, säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Du ska förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och i samhället.
 • Du ska få undersöka sambandet mellan magnetism och elektricitet.
 • Du ska veta lite om partiklarna i atomen och hur de kan bilda en elektrisk ström/statisk elektricitet.

Bedömning

Vad som skall bedömas i ditt arbete och hur du ska visa sin kunskap:

 • Du ska kunna dokumentera dina undersökningar med texter, bilder och tabeller.
 • Du ska kunna delta i diskussioner om magneter/elektriska kretsar och dess egenskaper.
 • Du ska kunna använda dig av utrustningen för laborationer på ett säkert och riktigt sätt.
 • Du ska kunna begrepp kopplade till magnetism och elektricitet.
 • Du ska veta vilka olika ämnen som leder ström och vilka som är magnetiska.
 • Du ska träna på att upptäcka olika ämnens egenskaper, likheter och skillnader.
 • Du ska veta vad ett magnetfält är.
 • Du ska kunna begrepp som är kopplade till området.

Du kommer att få skriva en enkel rapport på vissa laborationer. Du kommer att få läsa på dina anteckningar och visa vad du lärt dig i ett prov. Du kommer att få visa att du förstår genom din aktivitet i diskussioner i par, grupp eller helklass och hur du delar med dig av din kunskap till andra. Du deltar aktivt under laborationer, reflekterar och drar slutsatser av ditt resultat och använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • undersöka magneters egenskaper.
 • jobba laborativt utifrån enkla planeringar.
 • veta mer om magnetismens upptäckter och utveckling, samt vilken betydelse den har haft för människan och samhället.
 • träna på att dokumentera dina undersökningar.
 • göra enkla kopplingar med lampor och strömbrytare.
 • undersöka vilka ämnen som leder ström och vilka som är magnetiska
 • undersöka hur elektricitet och magnetism kan samverka. 

Lgr11

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6