👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2022-04-04 09:34 i Grundsärskolan Stenungsund
Grundsärskola 1 – 3 Motorik Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Kommunikation
Vi lär oss sortera våra sopor och lämnar dem sedan på återvinningscentralen.

Innehåll

Vi lär oss om olika material på våra sopor.

Vi lär oss sortera våra sopor.

Vi lämnar våra sopor på återvinningsstationen.

 

När vi är klara ska du:

 • Med hjälp av bildstöd kunna sortera våra sopor.
 • Med hjälp av bildstöd delta i samtal om våra sopor.
 • Lärt känna några sopsamlarmonster som kan vara ett visuellt stöd när vi sorterar sopor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9