👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8: Sannolikhet och statistik

Skapad 2022-04-06 10:50 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser. Du får också lära dig mer om diagram och hur man kan beskriva statistik med hjälp av spridningsmått.

Innehåll

 

Vilket material behöver du?

 • Matteboken Prio kap 5
 • Binogifilmer som läggs upp i Classroom.
 • Övningsblad.

Vad ska du kunna om området?

 • Du ska kunna förstå och använda följande begrepp: händelse, risk, chans, sannolikhet, utfall, likformig sannolikhet, gynnsamma utfall, möjliga utfall, utfallsdiagram, träddiagram, komplementhändelse, beroende och oberoende händelser, återläggning, kombinatorik, spridning, variationsbredd, kvartilavstånd, nedre kvartil, övre kvartil, lådagram, histogram, klassbredd, relativ frekvens och cirkeldiagram.  

 • Du ska kunna göra för att beräkna sannolikheter och kombinationer. Du ska kunna avläsa tabeller och diagram för att göra beräkningar av spridningsmått. 

Hur skall du visa vad kan om området?

 • Inlämningsuppgifter.
 • Prov/Övergripande bedömningsuppgift 19/5 -22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Prio 8: Sannolikhet och statistik

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Grunderna för sannolikhet och kombinatorik.