👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2022-04-08 09:14 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola F – 6 Religionskunskap
Världsreligionerna Under v. 16-20 arbetar vi om världsreligionerna: judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddismen. Vi läser texter och berättelser om religionerna, ser filmer och diskuterar tillsammans. Du arbetar med frågor till de olika religionerna och jämför även religionerna med varandra. I slutet av arbetet har vi ett prov där du beskriver de olika religionerna, levnadsregler, ritualer, högtider, heliga platser och rum, tro och hur man ser på livsfrågor inom religionen.

Innehåll

Centralt innehåll: 

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser

Re
Världsreligionerna

Rubrik 1

Eleven visar ännu inte godkänd nivå på detta kunskapskrav.
E
C
A
Heliga platser och levnadsregler
Du kan berätta om och jämföra likheter/skillnader mellan religionerna: * Heliga platser och rum * Ritualer * Levnadsregler
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Centrala tankegångar
Du kan beskriva bakgrunden till religiösa tankegångar, levnadsregler och ritualer inom världsreligionerna, t ex genom berättelser som hör till religionerna.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Identitet och livsfrågor
Hur olika livsfrågor, till exempel synen på livet och vad som händer efter döden, skildras i de olika världsreligionerna. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik
Hur religionen ser på hur ett liv kan vara och vad det innebär att göra gott.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etik
Några etiska begrepp t ex rätt/orätt.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Att kunna använda olika slags källor. Att kunna jämföra källor i arbetet om världsreligionerna. Att kunna resonera kring vad som är en trovärdig källa och hur användbar en källa är.
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.