👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår

Skapad 2022-04-11 10:40 i Kärnhusets förskola Borås Förskola
Förskola
Nu börjar det bli vår och det är spännande att se vad som händer i naturen och skapa en förståelse för hur en planta utvecklas från frö till färdig växt och kanske även något vi kan smaka på.

Innehåll

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Förväntade effekter:

Vi pedagoger är medupptäckare med barnen.

Vi ser att barnen själva går och tittar på det vi har odlat, ställer frågor och upptäcker saker i naturen.

 

Vad gör vi? Vilken undervisning gör vi?

Vi sår, planterar både inomhus och i pallkragarna ute.

Vi går på upptäcktsfärd i naturen och letar vårtecken.

Vi går på fröjakt och ser vad som växer från fröna. 

Vi deltar i skräpplaockardagarna.

 

Reflektionsfrågor (kopiera och klistra in i reflektionsrutan):

(skapa reflektionsfrågor, exempel nedan begränsa antalet frågor )

 • Hur gav vi barnen förutsättningar för inflytande?
 • Vilka framgångsfaktorer kan vi se?
 • Vad behöver vi förbättra?
 • Vilka andra lärandesituationer behöver vi planera och genomföra?
 • Reflektion över dokumentationsval, hur har vi synliggjort lärandet för barn samt vårdnadshavare?

Analysfrågor (kopiera och klistra in i analysrutan):

(skapa analysfrågor, exempel nedan, koppla till de förväntade effekterna)

 • Varför blev det som det blev? Hur lyckades vi skapa möjligheter för lärande?
 • Kan vi utforma undervisningen annorlunda?
 • Hur ska vi tänka vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18