👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ciceronis In Catilinam

Skapad 2022-04-12 10:17 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Latin – språk och kultur
Översättning och analys av de första raderna av talet mot Catilina av Cicero, Ciceros liv och samtid, en "övningstext" i form av översättning av ett brev.

Innehåll

Vi har jobbat med de första raderna av Ciceros tal mot Catilina och Ciceros brevskrivning. Målet är att utveckla översättningsförmågan genom ett ökat ordförråd, att se exempel på retorik och att koppla texten till dess historiska sammanhang och betydelse för senare tider. 

Matriser

Lat
Ciceronis In Catilinam

Översättning av latinska texter

Förmåga att läsa, återge och tolka latinska texter av olika slag från olika tider med hjälp av kunskaper om latinsk grammatik, latinskt ordförråd och uttal.
E
C
A
Översättning
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet i enklare klassiska och efterklassiska latinska texter.
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet och de flesta detaljer i enklare klassiska och efterklassiska latinska texter.
Eleven läser, återger och tolkar såväl huvudinnehållet som detaljer i enklare klassiska och efterklassiska latinska texter
Ordförråd
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet ett latinskt basordförråd.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet centrala delar av det latinska ordförrådet.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet centrala delar av det latinska ordförrådet.
Använder grammatiska strukturer i översättning
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet och i begränsad utsträckning latinsk formlära och några vanliga syntaktiska strukturer.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet latinsk formlära och några vanliga syntaktiska strukturer.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet latinsk formlära och några vanliga syntaktiska strukturer.

Grammatik och terminologi

Kunskaper om det latinska språket samt förmåga att använda relevanta begrepp
E
C
A
Beskriver språkliga strukturer
Eleven beskriver enkla företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.
Eleven beskriver enkla och något mer komplexa företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.
Eleven beskriver enkla och mer komplexa företeelser i det latinska språket med hjälp av relevanta begrepp.

Realia

Kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv samt förståelse av hur den romerska kulturen har påverkat senare tiders kulturer i Europa och övriga världen.
E
C
A
Romersk historia
Eleven redogör översiktligt för händelser och förhållanden i romersk historia, romersk kultur och romerskt samhällsliv.
Eleven redogör utförligt för händelser och förhållanden i romersk historia, romersk kultur och romerskt samhällsliv.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för händelser och förhållanden i romersk historia, romersk kultur och romerskt samhällsliv.
Påverkan på senare tider
Eleven för enkla resonemang om hur den romerska kulturen har påverkat senare tiders kulturer fram till vår egen tid.
Eleven för välgrundade resonemang om hur den romerska kulturen har påverkat senare tiders kulturer fram till vår egen tid.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur den romerska kulturen har påverkat senare tiders kulturer fram till vår egen tid.

Texten i sitt sammanhang

Förmåga att sätta in de latinska texterna i ett större sammanhang samt att tolka både latinska texter och senare tiders litteratur, konst och idéer utifrån kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv.
E
C
A
Texter i sitt sammanhang samt tolkning och koppling
Eleven gör enkla tolkningar av latinska texter och senare tiders litteratur och konst utifrån sina kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv.
Eleven gör välgrundade tolkningar av latinska texter och senare tiders litteratur och konst utifrån sina kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv.
Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av latinska texter och senare tiders litteratur och konst utifrån sina kunskaper om romersk historia, kultur och samhällsliv