👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laxedag

Skapad 2022-04-13 15:32 i Förskolan Igelkotten Fristående förskolor
Förskola
Igelkottens 4-6 åringar går på en Laxedag i maj mellan kl 10 och 14 .Vi går till Haraberget där vi undersöker och experimenterar med vatten. Barnen får lära sig mer om livet i vattnet samt prova att håva.

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få upptäcka och lära sig om liv i vatten
 • Barnen ska känna till vattnets olika former
 • Barnen ska få utforska vattnets kretslopp
 • Barnen ska få lära sig om grodans livcykel.

 

 

Målet ska vara uppfyllt i maj 2021.

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen har fått håva, undersöka vid vattendrag.
 • Barnen har fått möjlighet att lära sig med om grodans livscykel.

 • Barnen visar nyfikenhet på vattnets kretslopp och livet i sjön

  

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Hur gör vi?

 Vi går på en heldags utflykts med Laxe som tema. Vi kommer under dagen pratar och lära oss mer om hur Laxe kom till och fakta om vatten, vilka djur som lever där och varför vatten är bra. Vi fångar upp barnens frågeställningar och jobbar vidare utifrån dem. 

Vi går från förskolan till Harabeget där det finns en liten damm.

 

 

 

Aktiviteter

Laxesagan berättas och vi introducerar tema.

 

 • Vi upptäcker vattnets olika former
 • Vi undersöker vattnets kretslopp
 • Vi använder alla våra sinnen på olika sätt
 • Vi håvar och undersöker sjöns liv

 

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi gör en reflektion efter dagen ihop med barnen.
 • När alla deltagande barn har fått prova på att håva m.m 

 

 Hur gick det? Har målen uppfyllts?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18