👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yy, Dd och Jj

Skapad 2022-04-20 14:28 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Nu fortsätter vi med nya bokstäver.

Innehåll

Vad du ska lära dig

 

Vi ska träna på förmågan att:

 • uttrycka dig när du pratar och skriver.
 • tillsammans läsa och prata om olika texter.

Vi kommer arbeta med att:

 • skriva bokstäverna Yy, Dd och Jj .
 • förstå sambandet mellan ljud och bokstav.
 • höra bokstavsljuden i ord och meningar.
 • skriva meningar, stor bokstav och punkt.
 • skapa text där ord och bild samspelar.
 • tillsammans lyssna, läsa och prata om bilder och texter.
 • skriva en tankekarta.
 • skriva frågetecken och frågor.

Så här ska vi arbeta

 

Vi kommer att:

 • samtala
 • ha aktiva genomgångar
 • skriva både med penna och CB
 • läsa
 • lyssna

Det här ska bedömas

 

Under arbetets gång kommer jag bedöma om du kan:

 • skriva bokstäverna Yy, Dd och Jj.
 • känna igen och förstå samband mellan ljud och bokstav.
 • höra var bokstavsljudet  Yy, Dd och Jj finns i ord.
 • skriva text där ord och bild samspelar.
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • skriva en tankekarta.
 • skriva frågetecken och frågor.