đŸ‘‹đŸŒ Var med och förbĂ€ttra Skolbanken med oss pĂ„ Unikum. Svara pĂ„ formulĂ€ret hĂ€r

Skolbanken – inspiration och utveckling frĂ„n hela landet

RĂ€dda jorden 🌏

Skapad 2022-04-20 15:06 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
”RĂ€dda jorden”. VĂ„rt syfte Ă€r att skapa en ökad förstĂ„else för hur vi pĂ„verkar jorden och dess mĂ„ende genom hur vi lever. Hur tar vi bĂ€st hand om vĂ„r jord och hur ska vi leva för att jorden ska mĂ„ bra? Genom detta vill vi uppmĂ€rksamma barnen pĂ„ saker sĂ„ som nedskrĂ€pning, sopsortering, Ă„teranvĂ€ndning och sĂ„ vidare đŸŒâ™»ïž

InnehÄll

Hemmet:

☔

Samla gĂ€rna regnvatten i en tunna att vattna blommorna i trĂ€dgĂ„rden med! DĂ„ sparar du pĂ„ vĂ„rt viktiga dricksvatten. Det Ă€r extra viktigt under varma vĂ„r- och sommardagar. đŸŒ§ïž

💧

 HĂ€r kommer fler tips hur du kan spara vatten.

‱ Om möjligt, duscha istĂ€llet för att bada.

‱ Vattna dina vĂ€xter tidig morgon, sen kvĂ€ll eller pĂ„ natten sĂ„ att inte vattnet dunstar bort.

‱ Ta korta duschar istĂ€llet för lĂ„nga. StĂ€ng gĂ€rna av vattnet i duschen nĂ€r du tvĂ„lar in dig.

‱ StĂ€ng av vattnet nĂ€r du borstar tĂ€nderna.

‱ Se gĂ€rna till sĂ„ att disk- och tvĂ€ttmaskinen Ă€r full innan du kör den.

‱ StĂ€ll en fylld tillbringare i kylen sĂ„ slipper du lĂ„ta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

 

‱ Laga droppande kranar och lĂ€ckande toalettstolar.

HĂ„llbar utveckling

”En utveckling som tillfredsstĂ€ller dagens behov utan att Ă€ventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsstĂ€lla sina behov” (HĂ„llbar utveckling förklarat i Brundtland-rapporten, FN 1987)

Bakgrund

Tanken med denna undervisning Àr att den skulle ligga till grund för samtal kring hÄllbar utveckling samt hur vi tar hand om vÄr planet pÄ bÀsta sÀtt.

UtifrĂ„n detta har vi valt följande lĂ€roplansmĂ„l som övergripande, att varje barn "ges förutsĂ€ttningar att utveckla förstĂ„else för hur mĂ€nniskors olika val i vardagen kan bidra till en hĂ„llbar utveckling” (Lpfö 2018. rev 2019).

Genom detta vill vi nu jobba mot att uppnĂ„ vĂ„rt syfte ovan, att ”skapa en ökad förstĂ„else för hur vi pĂ„verkar jorden och dess mĂ„ende genom hur vi lever.”

 

Arbetsmetoder och grovplanering

I undervisningen med detta Ă€r att vi vill  att barnen pĂ„ vĂ„r förskola ska fĂ„ vara sĂ„ ledande som möjligt i fördjupandet av deras kunskap kring hĂ„llbar utveckling. DĂ€rav har vi gjort en sĂ„ kallad grovplanering dĂ€r vi pedagoger samlat vĂ„ra tankar kring hur vi vill möjliggöra olika lĂ€randesituationer för barnen under temats gĂ„ng genom samlingar, film och literacy samt estetiska uttrycksformer och IKT. Nedan följer nĂ„gra exempel pĂ„ temats aktiviteter:

 • grĂ€va ner en planka med olika material - vad hĂ€nder?
 • utevistelse - vad hĂ€nder i naturen under de olika Ă„rstiderna och vad beror det pĂ„?
 • sopsortering - vad hör hemma var?
 • skapande med olika typer av material
 • Ă„teranvĂ€ndning av saker pĂ„ olika sĂ€tt
 • diskutera vikten av att fĂ„ i sig frukt och grön för det egna mĂ„endet och Ă€ven för miljön
 • lĂ€ra oss att ta hand om varandra, lyssna och visa repekt
 • Titta pĂ„ undervisning digitalt 

Med lÀroplanen som grund

Förutom att skapa en ökad samt fördjupad förstÄelse för hÄllbar utveckling vill vi utifrÄn lÀroplanen Àven att barnen i slutet av vÄrt tema fÄtt möjlighet att lÀra sig följande:

 • empati och respekt för andra
 • rĂ€tten till den egna kroppen 
 • antal, lĂ€ngd och sortering
 • utveckla sitt sprĂ„k genom sĂ„ng, rim och ramsor samt att prata inför grupp
 • en förstĂ„else för matens funktion i kroppen
 • vĂ€rna om miljön
 • utveckla sin motorik
 • vĂ€rdet i fysiskt aktivitet samt lugn ro
 • delaktighet och beslutstagande

 

Allt detta i koppling till nedanstÄende mÄl frÄn förskolans lÀroplan som skriver fram följande:

Kopplingar till lÀroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmĂ„ga att ta hĂ€nsyn till och leva sig in i andra mĂ€nniskors situation samt vilja att hjĂ€lpa andra,
  Lpfö 18
 • ett vĂ€xande ansvar och intresse för hĂ„llbar utveckling och att aktivt delta i samhĂ€llet.
  Lpfö 18
 • sin identitet och kĂ€nna trygghet i den samt medvetenhet om rĂ€tten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lĂ€ra,
  Lpfö 18
 • sjĂ€lvstĂ€ndighet och tillit till sin egen förmĂ„ga,
  Lpfö 18
 • förmĂ„ga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstĂ„ rĂ€ttigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmĂ„ga och kroppsuppfattning samt förstĂ„else för hur viktigt det Ă€r att ta hand om sin hĂ€lsa och sitt vĂ€lbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmĂ„ga att lyssna pĂ„ och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talsprĂ„k och ordförrĂ„d samt förmĂ„ga att leka med ord, berĂ€tta, uttrycka tankar, stĂ€lla frĂ„gor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftsprĂ„k samt förstĂ„else för symboler och hur de anvĂ€nds för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berĂ€ttelser, bilder och texter i olika medier, sĂ„vĂ€l digitala som andra, samt sin förmĂ„ga att anvĂ€nda sig av, tolka, ifrĂ„gasĂ€tta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmĂ„ga att skapa samt förmĂ„ga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sĂ„ng, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förstĂ„else för rum, tid och form, och grundlĂ€ggande egenskaper hos mĂ€ngder, mönster, antal, ordning, tal, mĂ€tning och förĂ€ndring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förstĂ„else för naturvetenskap, kunskaper om vĂ€xter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmĂ„ga att bygga, skapa och konstruera med hjĂ€lp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmĂ„ga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förstĂ„else för hur mĂ€nniskors olika val i vardagen kan bidra till en hĂ„llbar utveckling,
  Lpfö 18