👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi

Skapad 2022-04-23 18:57 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi fördjupar oss i svenskans olika språkvariationer.

Innehåll

Språk är inte enbart ett sätt att kommunicera, utan är även en viktig del av vår identitet. Vårt språk kan påverka hur vi uppfattar varandra och kan fungera både inneslutande och uteslutande. 

Samhällets utveckling påverkar vårt språk och hur vi kommunicerar. Svenska är inte längre bara svenska utan påverkas av andra språk. I svenskan finns språkliga variationer såsom dialekter, ungdomsspråk och förortssvenska.

 

I syftet för ämnet svenska

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung, samt sin förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

 

Planering

v. 17        Introduktion språksociologi

v. 18        Arbete med uppgift i grupp

v. 19        Arbete med uppgift i grupp

v. 20        Arbete med uppgift och spela in

v. 21        Inga lektioner

v. 22        Lyssna på poddar och lämna in reflektionsuppgift

Uppgifter

  • Reflektionsuppgift

Matriser

Sve
Språksociologi

Diskussion

E
C
A
Innehåll/disposition
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Språk och stil
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Presentation
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Språkvariationer

E
C
A
Innehåll
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Attityder till språkvariation
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.