👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Yrken

Skapad 2022-04-24 19:18 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med temat yrken och tar genom besök av olika yrkesgrupper reda på lite grand om deras yrken.
Fritidshem
Vad är ett yrke? Vilka yrken finns i vår närhet? Vad kan vi få reda på av olika yrkesgrupper om deras yrke?

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer jobba med temat yrke tillsammans.

 

Vi kommer att få besök av olika yrkeskategorier som exempelvis poliser, räddningstjänsten och personal från ambulansen.

Dessutom bjuder vi in de föräldrar som kan och vill komma och berätta om sina yrken.

                                                                                                                                                

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet:

Vi ska arbeta med temat yrke genom besök från olika yrkesgrupper 

-barnen får fundera över vilka frågor de vill ställa vid besöken, vad vill de ha reda på?,vad kändes viktigast, samt en fundering om vilket yrke just eleven skulle vilja ha i framtiden.

-leka exempelvis "tjuv och polis" och ambulanspjätt efter besök av poliser och räddningstjänsten. 

-leka charader med olika yrken.

-vi kommer att måla teckningar och göra bilder i "Piccollage" där vi tackar föräldrar och andra som kommit hit och berättat om sina yrken för oss.

 

Utvärdering:

Vi kommer i samtal med eleverna prata om hur temat kändes, vad de lärt sig, vad de kan tänka sig att arbeta med i framtiden och så vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Fritidshem  -
  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
    Fritidshem  -