👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Alven maj - juli 22

Skapad 2022-04-25 10:07 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Mål:

Vi vill att alla ska känna att de blir lyssnade på.

Vi vill att barnen använder ett schysst språk och pratar trevligt med varandra.

Vi visar respekt och värnar om vår egen och andras integritet.

Alla ska utifrån sin förmåga träna sig i att vänta på sin tur.

Vi ska gemensamt vara försiktiga med vårt material.

Vi ska vara rädda om allt levande, människor, djur och vår natur.

Metod:

Vi har samling i mindre grupper, där alla får chansen att blir sedda och får komma till tals. Med det äldsta barnen övar vi på att räcka upp handen, vänta på sin tur och lyssna på vad andra har att berätta.

Vi jobbar med barnkonventionen på ett förenklat och åldersanpassat sätt.

Vi vuxna tänker på att vi är förebilder både språkmässigt och hur vi är mot varandra.

I alla dagens aktiviteter, fri lek och planerade aktiviteter samtalar vi med barnen om allas integritet och om hur man visar respekt när tillfälle kommer upp, vid händelser och vid eventuella konflikter. 

Vi jobbar också med respekt för naturen genom skräpplockning, källsortering och miljöprat. 

Vi kommer även fokusera på temat ”Respekt för de lilla minsta i naturen”. Vi tar utgångspunkt i nyckelpigans liv. Hur den lever, vad den äter. Vi tittar på film om nyckelpigan, lär oss sång, remsor, ritar och gör egna nyckelpigor. 

Utvärdering: 

Perioden utvärderas i personalgruppen och med barnen på olika nivå.

Dokumentation:

Vi tar kort och visar vad vi gör i våra veckobrev.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18