👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norretull A Estetisk verksamhet trä vt-22

Skapad 2022-04-26 14:46 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Slöjda en " Robot" av klossar

Innehåll

Rubrik Estetisk verksamhet  

 

Tidsperiod vt -22    v16 -v20

 

Konkretisering av syfte / förmågor och kunskapskrav. 

 

Varför är det viktigt för eleven? Genom att eleverna skapar föremål i slöjden stärker de sin självkänsla och får en ökad trygghet i att använda material och verktyg. Eleverna kan förstå hur saker är tillverkade och välja när de kan klara problem själva och när de behöver ta hjälp av andra. De kan även lättare delta i samhällets olika sociala gemenskaper.

 

Undervisning /arbetssätt 

Du kommer att få se olika förslag på träklossfigurer som liknar robotar.

Du kommer att få välja hur din robot skall se ut.

Du kommer att få träna på att såga av med fogsvans.

Du kommer att få träna på att fila kanterna jämna och att slipa med sandpapper 

Du kommer att få välja vilken färg du vill ha och sedan måla med den.

Du kommer att få träna på att borra hål med borrmaskin.

Du kommer att få träna på att dekorera roboten med olika delar.

 

 

Hur stöttar vi eleverna? Läraren berättar och visar hur de olika momenten skall göras.

Assistenterna och läraren anpassar de olika momenten så att eleverna kan träna utifrån sina förutsättningar.

 

 

Bedömning Hur skall elevernas kunskaper synliggöras, hur återkopplas kunskaperna till eleverna?

 • Under arbetet med Roboten blir det tydligt att :
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES 1-9
  Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbete
 • ES 1-9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9

Matriser

ES
Norretull A Estetisk verksamhet trä vt-22

Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Fördjupade kunskaper
Framställning av föremål
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Val av material och verktyg
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Använda ord
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.