👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring år 9

Skapad 2022-04-27 16:14 i Blåklintskolan Mjölby
Området handlar om funktioner, räta linjens ekvation och procentuell förändring.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Samband och förändring kan handla om t ex hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter eller sambandet mellan den globala uppvärmningen och mängden koldioxidutsläpp. Dessa samband kan göras tydliga med hjälp av grafer och koordinatsystem.

Innehåll

Målet med undervisningen:

Från arbetsområdet ska eleven lära sig att:

 • Veta vad en funktion och ett koordinatsystem är.

 • Kunna beskriva vad som menas med en variabel.

 • Kunna beskriva samband mellan variabler.

 • Kunna tolka några olika linjära funktioner och proportionella samband.

 • Förstå skillnaden mellan begreppen linjär funktion och proportionalitet.

 • Kunna beskriva en funktion med ord, formel, tabell eller graf.

 • Kunna räkna på formeln för räta linjens ekvation.

 • Kunna beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor.

Eleverna ska utveckla en förståelse för funktionsbegreppet för att förstå hur funktioner används för att beskriva förändring, förändringstakt och samband. Ex: Hur kostnaden av en resa varierar med avståndet du reser och hur mycket bränsle bilen drar.

Eleverna ska kunna göra beräkningar med procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden. Ex: Visa hur ett pris på en tröja förändras vid en rea.

 

Så här ska vi arbeta:

Exempel från området “Samband och förändring” i matematiken: 

 • Genomgångar med diskussioner
 • Räkna på egen hand med anpassat material
 • Gruppdiskussioner
 • Undersökningar i geogebra och kalkyl
 • Övningar i Matteappen, NOMP
 • Praktiska undersökningar

  Tidsperiod:
Vi kommer jobba med detta område i ca 8 veckor

 

Det här ska bedömas:

Du kommer visa dina kunskaper genom:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar i klassrummet (avstämningar).
 • Nivåanpassade skriftliga/muntliga prov i slutet av arbetsområdet.

Avstämningar och provresultat gås igenom i helklass för att även avstämningar och prov ger ett ytterligare lärtillfälle.

Kopplingar till läroplanen:

Centralt innehåll (Samband och förändring):

 • Proportionalitet och hur det används för att uttrycka skala, likformighet och förändring.

 • Härledda enheter, till exempel km/h och kr/kg.

 • Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.

 • Räta linjens ekvation och förändringstakt. Användning av räta linjens ekvation för att beskriva samband.

 • Funktioner och hur de används för att beskriva samband och förändring samt undersöka förändringstakt. Hur funktioner uttrycks i form av grafer, tabeller och funktionsuttryck.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom området samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

 • Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.

 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.