👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2022-04-28 09:22 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi arbetar med kemi och miljö. Vi pratar om hur ämnen är uppbyggda och olika ämnens egenskaper. Dessa egenskaper påverkar oss och miljön på olika sätt. Vi kommer ta reda på hur och vad vi kan göra för att hjälpa miljön.

Innehåll

Vi kommer arbeta med kemiska begrepp såsom grundämnen, kemisk förening, syror och baser samt lösningar och blandningar osv. Vi kommer också arbeta med ämnens olika egenskaper. Vad händer om man blandar olika ämnen? Vad är en kemisk reaktion? Vad är skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening? Ämnenas olika egenskaper påverkar miljön på olika sätt, avfall försurning osv. Vad kan vi göra för att påverka detta?
Vi läser texter, tittar på filmer, diskuterar, arbetar med instuderingsfrågor och gör experiment som vi dokumenterar och diskuterar. 

 

Vi kommer ha en skriftlig bedömning. Inför bedömningen ska man kunna olika kemiska begrepp samt förklaringsmodeller. Man ska också kunna resonera kring hur mat, bränsle och kemikalier påverkar naturen och relatera till kemin samt hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Rubrik 1

Röd
Gul
Grön
Blå
Aspekt 1
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven behöver träna på sina kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och träna på att visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Ny aspekt
I resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven behöver träna på att i resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kunna relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.