👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Ymer 3-5

Skapad 2022-05-01 16:47 i Ymer förskola Sigtuna FSK/GR
Förskola
Vi utforskar olika begrepp inom matematik och programmering tillsammans med barnen på Ymer 3-5

Innehåll

 

Matematiska aktiviteter:

 1. Räkna – utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan tal. Att förstå vad tal är för något. ”5 går att dela 3-2, 4-1 osv”, ”6 är mer än 5, men mindre än 7”
 2. Lokalisera – lära känna rummet, orientera sig och utveckla sin kroppsuppfattning
 3. Mäta – jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader
 4. Designa/konstruera – formge och konstruera former och objekt med olika material
 5. Leka – fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre formaliserade regler
 6. Förklara – finna förklaringar på egna och andras frågor. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Att sätta ord på kunskaper.
 • Vad ska läras ut? (se valda mål)

 • Varför? utveckla barnens matematiska medvetenhet genom att tillhandahålla olika resurser och genomföra matematisk aktiviteter. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Pussel, skapande aktiviteter, rörelse, samling, fruktstund mm.)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Titta på dokumentationen
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För barnen på Ymer 3-5
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) alla pedagoger
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) öka barnens förståelse för matematiska aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18