👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskuggan Vt-22

Skapad 2022-05-03 09:57 i Förskolan Skogsbrynet Falun
Förskola
Sommarskuggan är en populär karaktär från Barnkanalen (SVT) som fångar barnens intresse, Vi kommer få följa med på en massa bus och uppdrag med Sommarskuggan och första skuggjägaren Angelica Prick.

Innehåll

Syfte:

Sommarskuggan är en populär karaktär som många barn visar intresse för. De tycker att Sommarskuggan är både spännande, läskig och rolig på samma gång. Vi gjorde detta tema förra våren med barnen och vi upplevde att vi hade så roligt tillsammans. Det skapades en grupptillhörighet för hela avdelningen och vi pedagoger vågade gå utanför våra tankar och ramar.  Vi vill ta vara på barnens gemensamma intresse för Sommarskuggan och genom detta tema kan vi väva in matematik, språk, värdegrund, skapande, lek och drama  i form av att använda oss av olika slags utmaningar och bus som kommer från Sommarskuggan. 

 

Metod:

Vi kommer att starta upp temat genom att skapa en förståelse och en gemensam upplevelse genom att läsa boken :Sommarskuggan och Campingmysteriet därefter tittar vi på avsnitt på Barnkanalen om Sommarskuggan för att ge alla barn möjlighet till förförståelse innan vi sätter igång med uppdrag och bus från Sommarskuggan. Vi kommer även i år att låta någon pedagog klä ut sig till Sommarskuggan och Angelica Prick kommer vara skuggjagare. 

 • Vi kommer använda oss av brev från Sommarskuggan med olika uppgifter och utmaningar
 • Vi kommer arbeta med skapande i form av att alla får göra varsin Sommarskugga.
 • Vi arbetar med drama och teater som ett verktyg för att fånga barnens intresse och utveckla deras fantasi och förställningsförmåga.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi kommer hålla på med det här under våra samlingar, och under våra grupptillfällen, både inne som ute och när vi är på utflykt. Vi bygger vidare på barnens intresse som just nu är Sommarskuggan och tar det tillfället i akt att koppla läroplansmål och lägga upp vår verksamhet på så vis så att det blir ett intressant och roligt lärande.  Detta tema kommer vara för hela barngruppen men vi kommer att dela upp vid behov och beroende på vilka aktiviteter som ska göras.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18