👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplan Solen 21/22 (grovplanering/utvärdering)

Skapad 2022-05-03 18:06 i Saffransgatan 80 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Årsplan (Grovplanering/Utvärdering) 2021/2022

Innehåll

Grovplanering/ Utvärdering 2021/2022

Avd: SOLEN

Tema: JAG

 

VAD strävansmål i Lpfö för förskolan, Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

Normer och värden:

 •  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Utveckling och lärande:

 •     sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 •      förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Barns inflytande/delaktighet:

 •  förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Förskola och hem:

 •  föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal

 

HUR arbetar vi för att detta mål, beskriv aktiviteter i vardagen. Hur utformar vi lärmiljön?

Normer och värden:

 • Vi fortsätter arbeta med Tio små kompisböcker 

Utveckling och lärande:

 • Bilderböcker ”Grodan och sina vänner” är också en bra alternativ som man kan välja på för att stärka barnens förståelse om människors olika situationer. Boken ”STOPP! Min KROPP!” är en bra bok som vi kan arbeta med i förhållande till att förstärka barnens integritet.    
 • Vi kan använda olika sånger och ramsor som kan utveckla barnens empatiska förmåga såsom ”Kompis sången”, ”Det finns nån av varje sort” osv.
 • Vi kommer att arbeta med tema ”Jag och mina upplevelser” där barnen kan utveckla sin identitet alltså att kunna berätta vem han/hon är, vad han/hon tycker om att göra, hur han/hon mår osv.       
 • Barnen får göra sin egen bok/saga genom att rita /berätta sina upplevelser/fantasi.
 • Barnen kan utveckla sin förmåga att skapa genom att delta på olika skapande aktiviteter.
 • Vid fri-lekstund får barnen välja på vad de vill göra/leka med.  
 • Barnen får göra sin egen bok/saga genom att rita /berätta sina upplevelser/fantasi.
 • Barnen kan utveckla sin förmåga att skapa genom att delta på olika skapande aktiviteter

Barns inflytande/delaktighet:

 • Barnen får göra sin egen bok/saga genom att rita /berätta sina upplevelser/fantasi.
 •   Barnen kan utveckla sin förmåga att skapa genom att delta på olika skapande aktiviteter.
 •  Vid fri-lekstund får barnen välja på vad de vill göra/leka med.
 •  Barnen får vara ”veckans barn” för att hjälpa till med vissa uppgifter.
 •    Barnen får lära sig att städa efter sig, sortera leksaker och göra iordning rummet.
 •    Vid matsituationen kan barnen också utveckla sin förmåga att fatta beslut. De får exempelvis säga vad de vill äta/dricka eller när de vill ha mer mat. 

Förskola och hem:

 • Vi bemöter/samarbetar med vårdnadshavare på ett fint sätt.
 •  Vi berättar/informerar om vad som sker på verksamheten i god tid.

 

VARFÖR har vi valt detta? Syfte?

Normer och värden:

 •  Barnen får lära sig mycket genom ”kompisböckerna”, tex. hanterar sina känslor, lär sig om struktur, regler samt lär sig vad som är rätt och fel osv.

Utveckling och lärande:

 • Med temat ”jag och mina upplevelser” kan barnen inte bara utveckla sin identitet utan också att utveckla sin språk-och kommunikativa förmåga, förmåga att berätta och reflektera osv.
 • Barnen kan utveckla språk, fantasiförmåga och förstärka sin självkänsla genom att beskriva, berätta om sig själv med hjälp av sin teckning eller egen saga
 •  Vid skapande moment kan barnen utveckla finmotorik och kreativitet
 •  Fri-lek är också en viktig stund i förhållande till att stimulera barnens sociala kompetens, förmåga att samarbeta och fatta beslut. Genom lek kan barnen inte bara uppleva roliga stunder tillsammans utan också  att kunna träna sin samarbetsförmåga. Tex bygga ett slott tillsammans.

Barns inflytande/delaktighet:

 • Genom att vara ”veckans barn” har barnen möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga och viljan att hjälpa andra.
 •  Vid städning kan vi utveckla barnens samarbetsförmåga. Barnen kan exempelvis hjälpa varandra att plocka undan leksaker.

Förskola och hem:

 •   Vi bemöter barnen och föräldrar på ett fint sätt för att kunna skapa tillit och förtroende mellan förskola och hemmet

- - - - - - - - - - - 

 (texten nedan kopierar ni och lägger in under "Reflektion och analys - Bara för personal" nedan, och besvarar)

 

Utvärdering

HUR ser vi resultatet? Hur blev det?

Att vi är på väg mot målet? Spår i vardagen

Normer och värden:

Omsorg, Utveckling och Lärande:


Barns Delaktighet och Inflytande:


Förskola och Hem:

 

HUR går vi vidare?

Vilka lärdomar har vi gjort och vad ska vi utveckla och eller förändra?

Normer och värden:

Omsorg, Utveckling och Lärande:

 

Barns Delaktighet och Inflytande:

 

Förskola och Hem: