👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa Världen åk 2

Skapad 2022-05-04 12:24 i Nygårdsskolan F-4 Linköping
Planering för Bästa världen fritidshem åk 2. Samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens Djurpark.
Grundskola F – 2 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
I arbetsområdet med Bästa världen kommer vi att prata om vatten och vattnets betydelse för människor, djur och växter, ja för allt som lever! Vi kommer också att lära oss om vattnets kretslopp och fakta om några av djuren på Kolmården.

Innehåll

Innehåll:

Det här ska du visa att du kan:

 • Förklara vattnets kretslopp
 • Ge exempel på vad du i vardagen kan göra för att vara rädd om vårt vatten, djurs livsmiljöer
 • Söka fakta på ett källkritiskt sätt
 • Skriva en faktatext 

 

Bästa världen - Vatten

För att lära dig kommer du att:

 • Få en introduktion av temat genom att skriva en återberättande text om vad vi behöver vatten till , leka  vattenlekar.
 • Se filmer och lyssna på några sånger
 • Genomföra Kooperativa övningar i undervisningen
 •  Använda relevant material  från Tekniska verkets hemsida 
 • Skriva och berätta om vattnets kretslopp utifrån stödord och bilder 
 • Få träna på olika begrepp som hör till temat
 • Få undervisning om hur en faktatext är uppbyggd
 • Åka på besök till Kolmården
 • Efterarbete av själva  besöket 

 

Du visar att du kan när:

 • Du är aktiv på lektionerna
 • Du gör ett eftertest
 • Du skriver en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO SvA
No, åk 2 Bästa världen

Bästa Världen

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Förmågan att förklara vattnets kretslopp.
Jag är osäker på att förklara vattnets kretslopp och behöver hjälp av en vuxen.
Jag kan förklara vattnets kretslopp.
Jag kan ge exempel på hur jag i vardagen kan vara rädd om vårt vatten och miljön.
Jag är osäker och kan inte ge några exempel på hur man kan vara rädd om vårt vatten och miljön.
Jag är säker och kan ge några exempel på hur man kan vara rädd om vårt vatten och miljön.
Jag kan skriva en faktatext.
Jag är osäker på hur man skriver en faktatext.
Jag kan skriva en enkel faktatext som andra förstår där jag använder ett antal nyckelord.
Jag kan skriva en återberättande text och rita en tillhörande bild.
Jag är osäker på hur man skriver en återberättande text.
Jag kan skriva en återberättande texter med hjälp av checklistor.
Ny aspekt
Jag har kunskaper om djur som är beroende av vatten på olika sätt.
Jag har bristande kunskaper om djur som är beroende av vatten på olika sätt.
Jag har goda kunskaper om djur som är beroende av vatten på olika sätt.