👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsvistelse och utelek

Skapad 2022-05-04 13:48 i Föräldrakooperativet Barnkullen Hålanda förskola Fristående förskolor
Vi dokumenterar vad vi gör i skogen och på gården.
Förskola
Vi dokumenterar vad barnen gör i skogen och på gården.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att barnen ska få se vad de gör i skogen och på gården.

Att det blir synligt för dem hur deras motorik utvecklas och att det känns skönt att få röra på sig.

Att det är viktigt att ta hand om vår natur.

 

 

 

 

Kartläggning av barngrupp

Barnen är 1-3 år.

 

 

Omformulering av läroplansmålen

Barnen ska få möjligheten att känna att det är viktigt att röra på sig och att lyckas med utmaningar. Att det finns många olika sätt att röra sig på och känna glädje i det. Att det är viktigt att ta hand om naturen. Det är även viktigt att kunna ta det lugnt och njuta ute.

 

 Genomförande

Hinderbana på gården.

Att gå och klättra i skogen. 

Att kunna gunga, cykla och åka rutschkana på gården.

Att det finns både styrda och inte styrda aktiviteter.

Promenader

Lekar:

* följa John
* baklängeskurragömma

 

 


Utvärdering

 Analys och utvärdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18