👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbåge v 19-21 Stoppveckor, reflektion och analys för Blidö och Vindö

Skapad 2022-05-09 08:11 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Här reflekterar och analyserar ni ert arbete så här långt under läsåret. Detta arbete leder er vidare i undervisningen framåt. Två fokusområde synliggörs i era dialoger: 1. Läroplansmål 2. Arbetet med lärandeidentiteten och dess målkriterier. Ta tid och läs igenom era planeringar med tillhörande reflektioner och analyser tillsammans. Se nedan för stödfrågor.

Innehåll

1.Vilka/vilket mål har legat i fokus i våra veckoplaneringar så här långt? 

Vi har ofta haft samma mål ur Lpfö18 då vi haft matematikens värld och haft samsyn med matematiklyftet. Vi har även stoppat fler mål då vi haft vissa andra teman eller andra aktiviteter under veckan. Vi har hela tiden varvat med vår undervisning samt det vi fått av matematiklyftet under läsåret.

 

 

från hösten -21

(Behöver vi utöka, ta bort, arbeta mer med, mindre mer, dessa och andra mål?)

Vi behöver tänka mer matematiklyftet och koppla till projektet. Utevistelse i kombination med undervisning och naturkunskap.

Hypoteser och inre bilder är de målkrierierna som vi behöver jobba lite mer med under våren som vi kanske inte fått med på på samma sätt under hösen. Vi funderar på att ev. efter lunchen hade kunnat lägga mer fokus på dessa, just med de äldre barnen. 

Tänka på att reflektera och analysera ännu djupare kring läroplansmålen har vi uppnått dem och i så fall hur.

 

vt-22

2. Hur har ni arbetat med lärandeidentiteterna och dess målkriterier så här långt under läsåret? Har någon eller några målkriterier dominerat ert planeringsarbete? Hur syns detta i era reflektioner och analyser?

Vi har bl.a. arbetat mkt med återberättade när barnen fått ta med saker, bilder. Att de ska få ställa relevanta frågor och besvara frågorna när de är ansvariga. 

Den som vi känner att vi inte fått in lika mkt är "uttrycka sina inre bilder", men vi har arbeta mer med det efter julen då vi blev medvetna om att vi behöver arbeta mer med det målkriteriet. Bl.a.  Skapa till musik, förklara vad de gjort, lyssna på saga och sen förklara sin inre bild men även skapa sina egna planeter till superhjältarna och berätta.

Varje måndag på planeringen har vi hela tiden tittat på reflektion och analysen och tänk hur går vi vidare och tänkt utifrån målkrierierna. 

 

 

Målkrierierna för en ökad lärandeidentitet:

  • För fram åsikter och tankar för att påverka sin situation.
  • Uttrycker sitt eget perspektiv och förstår andras.
  • Samspelar och samarbetar med andra.
  • Gör självständiga val.
  • Resonerar och provar utifrån hypoteser. 
  • Fördjupar sig över tid i samma aktivitet.
  • Provar nytt. 
  • Uttrycker sina inre bilder.
  • Tar initiativ till och i lek.

 

Hur har ni utvecklat undervisningen vidare?

Vi diskuterar och samtalar med varandra utifrån reflektion och analys. Håller oss vid samma ämne men olika pedagoger med olika inriktningar utifrån våra utbildningar, tankar och erfarenheter. Samma mål men olika väg dit beroende på vem av oss pedagoger men också inifrån vad barnen sagt.

Vi hjälps åt med tips och idéer och vad som kan behöva förändras.

 

Titta särskilt på er pedagogroll och hur den, eventuellt, behövts förändras.

Titta på målen och lärandeidentiteten och hur vi nått eller är på väg. Koppla målen till hur långt vi kommit och hur vi nått dit eller hur vi ska arbeta vidare. Titta på individ, grupp och anpassa för alla.

Vi har lagt/anpassa det på alla barnens proximala utvecklingsnivå. Så alla känner att de kan delta, lyckas och få en progression vidare.

 

Har ser ni på ert undervisande förhållningssätt under vårterminen?

Varit ett öppet, bra tema och roligt, intressant samt inspirerande. Lätta att anpassa. Bra att koppla till matematiklyftet. Barnen har varit väldigt intresserade och lätta inspirerande. Har varit lätt för oss pedagoger att anpassa undervisningen och få den på bra nivå samt olika aktiviteter med olika inriktningar.

 

Vilka målkriterier har dominerat eller kanske inte lagts fokus på?

Vi kommer att titta inför hösten på vilket kriterie som vi behöver använda oss mer av samt om det är något som lätt glöms bort eller som vi kan vidareutveckla.

Samt se ovan.

 

Vi har inte skrivit så mkt här då vi känner att mkt blir i så fall upprepningar från våra analyser och reflektioner under terminen/läsåret. Där vi tycker att vi verkligen djupdyk under året och känner att planeingsmallen faller oss lätt under veckorna. Fråga oss om ni saknar ngt.