👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2022-05-09 09:41 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska
v.17-21: Ni kommer att skriva och framföra argumenterande tal inför en grupp

Innehåll

Innehåll 

Ni ska skriva tal med fokus på ett givet ämne. Ni kommer också att arbeta med responsarbete inför det slutgiltiga framförandet av talet. Viktiga begrepp vi kommer att arbeta med är:

- Tes & argument

- Etos, patos, logos

- Stilfigurer

- Disposition 

 

Material 

Powerpoint om argumenterande tal i Teams 

 

Examination 

Ett första utkast av talet bearbetas utifrån respons v.19 

Talet framförs inför grupp v.20 & 21

Matriser

Sve
Argumenterande tal sv2

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument. Talet är delvis anpassat till det givna ämnet.
Argumentationen är konsekvent och varierad. Talet är tydligt anpassat till det givna ämnet.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt. Talet är skickligt anpassat till det givna ämnet.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är till viss del anpassat till talsituationen
Språket är ledigt och tydligt anpassat till talsituationen
Språket är ledigt, varierat och välformulerat
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Samma som för C.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhet
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.