👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Grimm - Ekängsskolans FRITIDSHEM

Skapad 2022-05-09 10:51 i Ekängens skolor Linköping
Fritidshem
En LPP om Bröderna Grimm

Innehåll

Fokusområde/arbetsområde: 

Tidsram: 2 veckor

Arbetslag/avdelning: Fritids förskoleklass

Syfte

Att prata med barnen om värdegrund, vad som är rätt och fel, gott och ont.

Att arbeta kring värdegrundsfrågor såsom hur man är en bra vän

Att skapa genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek och bild. 

 

Lärandemål

 

Att eleverna tränar på sin språkliga förmåga och att använda sin fantasi.

Eleverna ska kunna skapa med olika material.

Eleverna ska bli mer medvetna om en hållbar miljö, ex varför man inte kan skriva ut målarbilder hela tiden.

Eleverna ska bli medvetna om hur den psykosociala miljön påverkas av deras ord och handlingar mot andra och sig själva.

 

Arbetssätt

 

Läser både fysiska och digitala böcker av författaren.

Eleverna får i grupp skriva egna sagor.

Eleverna får under perioden även skapa utifrån temat.

 

Utvärdering och analys

 

Barnen fick användning av sin fantasi när de skapade egna sagor. 

Barnen fick också leta efter utryck som var snälla och onda i skogen, det medförde samtal kring rätt och fel, gott och ont. Vi såg även en serie som handlade om hur man är en bra kompis. Barnen fick lära sig att lösa problem när utmanande situationer uppstår.

Vi som jobbar med barnen kände att temat värdegrund blev spontant.

Många barn kände till de olika sagorna som författarna hade skrivit vilket var roligt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshem
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshem
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshem
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshem  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Fritidshem  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Fritidshem  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Fritidshem  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Fritidshem  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshem  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshem  -