👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2022-05-10 12:51 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här området har vi arbetat med argumenterande text. Vi har arbetat med både språket, begrepp, källhänvisning och struktur.

Innehåll

Under arbetsmomentet med argumenterande text har vi arbetet med strukturen, språket och begrepp som är viktiga att kunna när man skriver en argumenterande text. Vi har både lästa argumenterande texter, övat på att källhänvisa och skrivit argumenterande texter i par såväl som enskilt. 

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Innehåll

Når ännu inte godtagbara kunskaper
E
> C
> A
Tes
Du uttrycker inte någon tydlig tes.
Du har en tes.
Du uttrycker sin tes på ett relativt tydligt sätt.
Eleven uttrycker sin tes på ett tydligt sätt.
Argumentation
Dina argument är inte passande eller är svåra att förstå.
Du argumenterar på ett enkelt sätt
Du argumenterar på ett utvecklat sätt.
Eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Motargument
Du försöker inte presentera något passande motargument.
Du försöker presentera ett motargument.
Du tar upp motargument och bemöter dem.
Eleven tar upp motargument och bemöter dem på ett välutvecklat sätt.

Struktur

Når ännu inte godtagbara kunskaper
E
> C
> A
Sammanhang och struktur
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå. Du använder inte den struktur som passar i en argumenterande text.
Texten har ett försök till inledning och avslutning Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten har en inledning och avslutning som passar relativt väl. Texten är sammanhängande. Textbindningen är utvecklad.
Texten har en inledning och avslutning som passar väl. Texten är sammanhängande. Textbindningen är välutvecklad.
Du glömmer att dela in i stycken.
Du försöker dela in din text i stycken.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

Når ännu inte godtagbara kunskaper
E
> C
> A
Ordval och formuleringsförmåga
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och du strävar efter att använda ett språk, som passar i en argumenterande text. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i en argumenterande text. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Du har svårt att bilda meningar, vilket gör texten svår att förstå.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Du stavar ofta fel på vanliga ord. Du glömmer att sätta punkt, eller överanvänder skiljetecken.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Sammanställningar
Du har inte referat till källan och visat att du kan sammanställa information.
Du refererar huvudsakligen till källan på ett fungerande sätt och sammanställer huvudsakligen information på ett fungerande sätt.
Du refererar till källan på ett fungerande sätt och sammanställer informationen på ett fungerande sätt.
Du refererar till källan på ett väl fungerande sätt och sammanställer informationen på ett väl fungerande sätt.