👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter i Sverige - 5-6 läsår 21/22

Skapad 2022-05-10 13:13 i Aplaredskolan Borås Grundskola
Nationella minoriteter i Sverige, språk, traditioner och rättigheter.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Nationella minoriteter i Sverige, språk och rättigheter

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska känna till vilka de nationella minoritetsgrupperna i Sverige är ( samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar) och känna till deras språk och rättigheter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • jämföra olika minoriteter
 • delta i diskussioner
 • svara på kunskapsfrågor på det vi läser och diskuterar

Detta kommer jag att bedöma genom klassrumsobservationer och ett avslutande quiz

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • läsa texter
 • se på filmer
 • diskutera
 • Göra kahoot

 

 

 

 

 Uppgifter

 • Nationella minoriteter i Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6