👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Grundsärskolan

Skapad 2022-05-10 14:48 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundsärskola 2 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas
- Du kommer träna din begreppsförmåga genom att träna på att använda ord som tillhör hållbar utveckling.
- Du kommer att träna din förmåga att jämföra samt sortera olika typer av material.

Bedömning - vad och hur

Vad ska du kunna:

- Du ska med stöd av vuxen berätta om hur olika val du gör i din vardag påverkar miljön.

- Visa hur man källsorterar och där igenom kunna sortera material.

Hur kan du visa detta?

Genom att:
- delta i undervisningen och i diskussioner på lektionerna
- försöka ta enkla ställningstagande i diskussioner kring miljö och hållbar utveckling samt visa hur du kan påverka vår miljö
- källsortera olika material
- förklara olika begrepp som vi arbetet med, med hjälp av bildstöd. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Titta på olika faktafilmer. 

- Läsa faktatexter och skriva faktatexter.

- Diskutera i klassrummet.

- i lärpar arbeta med begrepp som rör temat.

- källsortera

- tillverka en källsorterings prototyp

- arbeta med kooperativa strukturer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag om hur källsortering och återvinnings kan göras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om miljöfrågor av betydelse för eleven.
  SO   3