👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 1 Livet förr

Skapad 2022-05-10 15:01 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Historia
Du kommer att få lära dig om hur livet var förr i tiden, för ungefär 100 år sedan.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I undervisningen kommer du att få lyssna till högläsning av böcker och titta på filmer som utspelar sig för ungefär 100 år sedan. Du kommer att få titta på en del av en film som skildrar livet förr. Därefter kommer du att få göra jämförelser mellan livet förr och nu. Du får skriva, rita och/eller berätta. 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Du kommer att få lyssna till högläsning, titta på film och diskutera skillnader mellan hur det var att leva för ungefär 100 år sedan och hur det är att leva nu.

 

Vad ska du lära dig?

 

Du kommer att få göra jämförelser mellan livet förr (dåtid) och nu (nutid).

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Du får skriva, rita och/eller berätta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3

Matriser

Hi SO
Livet förr Åk 1

Mall för matris 1-3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jämföra
Du kan ge tre exempel på skillnader när det gäller hur människor levde förr och nu.
Du kan ge tre exempel på skillnader när det gäller hur människor levde förr och nu. Du kan även berätta om någon orsak till skillnaden.