👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 1

Skapad 2022-05-10 15:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola F – 1 Svenska som andraspråk Svenska
Bokstäver som blir till ord som blir till meningar som blir till texter. Vi tränar på att skriva för att kunna kommunicera i text.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt:

Under läsåret kommer du få träna på och lära dig:

* hur man formar bokstäverna, både de stora (versalerna) och de små (gemenerna) och att koppla ihop rätt ljud med rätt bokstav. Detta gör vi framförallt när vi arbetar med bokstavsarbetet kopplat till "Mysterier på Äppelstigen"

* att skriva ord och meningar. Detta är något vi gör tillsammans i grupp, i par och enskilt.

* hur man skriver meningar med stor bokstav och punkt.

* att man har mellanrum mellan orden när man skriver.

* hur man skriver en enkel berättelse med en enkel röd tråd utifrån mallen "hinderbanan". I början övar vi tillsammans och i par för att sedan själv skriva egen text.

* hur man skriver en enkel faktatext med hjälp av enkla mallar och stödord. Vi övar tillsammans, i par och enskilt.

 

Vi använder oss av de teman vi arbetar med som inspiration då vi skriver. 

 

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma att du:

* kan skriva egen text

* kan forma stora och små bokstäver

* har mellanrum mellan orden

* kopplar ihop de flesta bokstavsljuden med rätt bokstav

* bildar meningar och använder sporadiskt stor bokstav och punkt 

* kan skriva enkla berättelser med en enkel röd tråd

* kan skriva enkla faktatexter

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3