👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STOPP min kropp!

Skapad 2022-05-11 14:13 i Dahlgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Öka barns medvetenhet om sin egen och andras integritet.

Innehåll

Nuläge:

Vi upplever att barnen behöver verktyg för att kunna säga ifrån eller visa på andra sätt att säga stopp när de inte vill. Barnen behöver bli bättre på att uppfatta andra barns olika sätt att säga stopp samt respektera det.

Mål: 

 • Att barnen förstår innebörden av olika ord för stopp (min kropp) tex nej, jag vill inte, sluta. 
 • Lyssna och acceptera när någon säger att de inte vill.
 • Använda sig av stopphand när orden inte finns eller räcker till.
 • Stärka barnen i att det är okej att säga ifrån och våga säga nej eller stopp.
 • Att barnen har rätt till att bestämma över sin egna kropp.
 • Förmedla en trygghet att vi är vuxna som lyssnar.

Process

 

 • Lyssna på boken Lilla boken om stopp min kropp, i mindre grupper. Diskutera barnens tankar från boken.
 • Dela upp boken så här: Alla bestämmer över sin egen kropp, Privata område, När någon säger Stopp, Samtycke, kroppsregler. 
 • Vi fokuserar veckovis över dessa uppdelningar genom teater, media, teckningar, kroppsbilder, sagor med rekvisita, barnkonventionen.
 • Skapa sin egen drottning eller kung kropp.
 • Färglägga en kroppsbild samt pratar om var på den egna kroppen det är stopp för andra.
 • Dokumentera arbetet på vår stopp vägg. Sätta upp efterhand det som vi gjort utifrån dessa uppdelningar.
 • Lyssna och dansa till Stopp min kropp, Fjärils klassen 3 B vid  flera tillfälle under temat

 

 

:

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18