👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statskunskap

Skapad 2022-05-11 14:58 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Samhällskunskap
För svenska företag är det nödvändigt att kunna bilda sig en uppfattning om främmande stater.

Innehåll

Bakgrund – För svenska företag är det nödvändigt att kunna bilda sig en uppfattning om främmande stater inför beslut om samarbeten och etableringar.

Ni ska därför kartlägga och analysera en stat – som inte ligger i Norden – och presentera det ni kommer fram till i form av en vetenskaplig rapport.  

I analysen ska ni dra slutsatser om de samhällsförhållanden som råder i staten – samt ge en rekommendation där ni argumenterar om det lämpliga/olämpliga i att svenska företag startar verksamhet där.    

Obligatoriska områden för undersökningen är mänskliga rättigheter samt massmediers situation.

Vid behov kan politiskt system samt samhällsekonomi beskrivas och analyseras.    

Anmäl på Unikum (senast 30 maj) vilken stat ni tänker analysera – samt den hypotes undersökningen ska verifiera eller falsifiera. Det vill säga ett antagande om er rekommendation.

Mall för den vetenskapliga rapporten finns på Unikum.

Aktuella sidor i kursboken Samhällskunskap 1b är: 14 – 28, 88 – 110, 252 – 283.   

 

Tidplan

Måndag 16 maj – Introduktion      

Torsdag 19 maj – De mänskliga rättigheterna   

Måndag 23 maj – Massmediers roll i samhället            

Måndag 30 maj – Analysera     

Torsdag 2 juni – Debatt Nato      

Torsdag 9 juni – Analysera

Måndag 13 juni – Analysera

Onsdag 15 juni – Inlämning vetenskaplig rapport 

 

Kunskapskrav

Rapportmall

De mänskliga rättigheterna

Massmedier och demokrati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Statskunskap - Anmälan

  • Statskunskap - Vetenskaplig rapport