👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.3 SKA Barns delaktighet och inflytande Lillebyvägen 9

Skapad 2022-05-12 13:50 i Lillebyvägen 9 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Lpfö18 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen..

Innehåll

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Barns delaktighet ska synas i reflektioner, processberättelser och på dokumentationsväggar.

AVDELNINGENS MÅL:

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT:
Barnens reflektioner är vägledande i analyser. Barnens tankar ska finnas med i blogg till vårdnadshavare. Barnen är aktiva i att ta foto till reflektion och dokumentationsväggar. Barnen är aktiva i uppbyggandet av lärmiljöer, både inne och ute.

 

VILKA EFFEKTER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG?
Barnen tar initiativ att uttrycka tankar och åsikter för att kunna utöva inflytande. Barnen upplever delaktighet och reellt inflytande över förskolans innehåll.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k "uppgifter", skrivs under ANALYS

 

Uppgifter

 • 2.3 Barns delaktighet och inflytande Uppföljning (nov)

 • 2.3 Barns delaktighet och inflytande Uppföljning (mars)

 • Avslutande läsårs reflektioner (Juni)

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18