👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Dator och programmering

Skapad 2022-05-12 18:46 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Teknik
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om datorer och programmering och testa på att skapa egna programmeringsuppgifter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem samt att få kunskap om datorer och hur den fungerar. 

Bedömning - vad och hur

Du kan följa och skapa enkla programmeringsuppgifter.

Du kan välja och pröva dina idéer.

Du kan diskutera hur datorn har förändrats över tid och hur den har påverkat (för- och nackdelar) för individ, samhälle och mijö. 

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får tillfälle att träna på programmering i olika typer av appar och program. Uppgifterna kommer variera alltifrån att lösa färdiga banor och uppgifter till att själva konstruera egna, enskilt och i grupp.

Vi kommer se delar av tv-serien Programmera mera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6