👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2022-05-13 13:37 i Tolleredskolan Lerum
Ljud
Grundskola 3 – 4 Fysik
Hur uppkommer ljudet? Vad är skillnaden mellan olika slags ljud? Vad är ljudvågor? Kan ljud vara skadligt? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer titta på filmer, läsa faktatexter, svara på frågor och göra olika undersökningar. Vi kommer även ha genomgångar i helklass och diskussioner.

 

Mål

Du ska efter arbetsområdets slut kunna berätta:

 • hur ljud uppkommer
 • hur ljud sprider sig
 • hur hörseln fungerar
 • mer om ljudvågor och tonhöjder
 • mer om ljudstyrka, buller och eko

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljud

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur hörseln fungerar.
Du har viss kunskap om örats viktigaste delar. Du kan med stöd förklara hur örat fungera
Du har grundläggande kunskap om örats viktigaste delar. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur örat fungerar.
Du har god kunskap om örats funktion och delar och kan på ett utvecklande sätt med några typiska begrepp förklara hur örat/hörseln fungerar.
Ny aspekt
Ljud, ljudvågor och tonhöjder.
Du kan med stöd förklara vad ljudvågor är.
Du vet att ljudet är vågor. Du kan ljudets hastighet och vet att den varierar i olika material. Du vet vilken enhet man mäter frekvens.
Du kan förklara hur ljud uppstår vid en ljudkälla och sedan breder ut sig som vågor. Du vet att ljudets hastighet beror på vilken materia det färdas i och kan göra en enkel förklaring av detta. Du kan skillnaden mellan höga och låga toner.
Ny aspekt
Laborationer.
Du kan med stöd beskriva muntligt ett experiment och göra en enkel dokumentation.
Du kan på ett enkelt sätt dokumentera något/några experiment vi gjort. Du kan berätta vad du upptäckt och har en enkel förklaring till din upptäckt.
Du kan på ett utvecklat sätt dokumentera de experiment vi gjort. Du kan på ett utvecklat sätt ge en förklaring med några av de begrepp vi lärt oss. Du kan jämföra några experiment och beskriva likheter och skillnader.