👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande reflektion matematik

Skapad 2022-05-13 13:44 i NYSÄTERS FÖRSKOLA Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
*Vi vill att barnen utvecklar en förståelse för talen 1-10. *Vi vill att barnen utvecklar förståelsen för begreppen mönster (mönster, varannan, upprepning), mängd (många, massor, få, några, mycket, lite) och mäta (kort, lång, jämföra, längre än, kortare än, lika lång).

Innehåll

Under vårens arbete med matematik ser vi att barnen har utökat sitt intresse och kunskap kring matematik. 

Dels har de tagit del av matematik i våra planerade undervisningssituationer men också i våra olika miljöer.

Strategierna som vi har använt oss av är i största delen Fasett:

Franska tärningssspelet och 5-10 masken. 

Men vi har också använt oss av mattesagor, mönsterläggning, klockan, vikt, längd och räkning med knappar.

Pedagogernas stöd har bestått av att utmana gruppen i matematik och gett dem strategier hur man använder sina händer för att räkna addition och subtraktion. Både i storgrupp och i mindre grupper. 

I vårt arbete med Fasett har barnen utvecklat förståelsen för antalet 1-10. Genom att använda oss av Franska tärningsspelet och 5-10 masken har barnen fått grundläggande egenskaper hos tal och hur addition och subtraktion fungerar.

Vi ser att barnens nyfikenhet har ökat genom att det sker fler spontana samtal kring matematik där barnen diskuterar och funderar tillsammans. Vi märker även att barnen känner trygghet och självsäkerhet kring att lösa matematiska dilemman. De tar hjälp av varandra och löser problem gemensamt. De använder sig av de matematiska strategierna i vardagen. Exempelvis vid olika spel och vid räkning av olika saker.