👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RELATION PLAY

Skapad 2022-05-16 15:40 i 123821 Förskolan, Reimers Specialförskola Stockholm Södermalm
Förskola
En gruppaktivitet fylld av rörelseglädje och sång som syftar till att stärka barnets kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning, självtillit, samspelsförmåga och gruppkänsla.

Innehåll

Syfte:

Relation play erbjuder barnen mysiga och lekfulla rörelseövningar till sång där syftet är att ge barnen möjlighet att utveckla och stärka sin kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning, samspelsförmåga och gruppkänsla. Barnen ges också tillfälle att stärka tilltro och tillit till sig själv och den egna förmågan, samt utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. 

Aktiviteten ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik och koordinationsförmåga. Väcka nyfikenhet och lust till att leka och lära.

Skapa förutsättningar för barnen att lära sig igenkänning och ordningsföljd.

Trygghet och glädje är en förutsättning för allt lärande!

 

Innehåll:

Aktiviteten börjar med att fallskärmen läggs ut på golvet som en signal till barnen för aktiviteten. Barnen får titta, känna och lyssna på fallskärmen en stund.

Vi kryper in under fallskärmen och sjunger startsången; "Nu är vi här igen".

Vi tittar fram och säger hej till varandra. Vi går kort igenom vilka som deltar och vad som ska hända, vi ska leka och röra på oss tillsammans, kul!

Barnen sitter kvar i ring och alla som vill får ta tag i fallskärmen som vi sedan för upp och ner i olika tempon. Vi avslutar med att -SKAKA!!!

Efter uppvärmningen med fallskärmen hittar vi kroppen genom en "Kännarblues". Vi benämner och berör kroppens olika delar under denna sång. 

Vi vaggar mjukt från sida till sida en stund innan vi i tur och ordning sjunger om barnens alla kråkor (här byter vi ut "prästen" mot barnets namn i "Prästens lilla kråka")

Vi trillar ner i diket! och där blir vi liggande en stund för en liten återhämtning-vila. 

Vi sträcker ut kroppen och blir så lååånga vi bara kan, sen kryper vi ihop till små, små bollar och rullar/vaggar på ryggen. Vi upprepar detta några gånger sen låter vi bara kroppen hamna precis som den vill och pustar ut. 

När det är dags att väcka kroppen gör vi det genom att klappa igenom kroppen från topp till tå, tå till topp. Vi börjar långsamt och ökar succesivt takten. Det här upprepar vi så länge det är kul!

Men, vem kommer nu?! -Tigern! Barnen ligger kvar på rygg och vi sjunger "Ti-ti-ti-ti tigern" samtidigt som vi gör rörelser och tecken på deras kroppar. 

Nu kommer det ett annat djur! blubb, blubb, blubb, blubb, blubb..! Fiskarna simmar upp och ner längs barnets kropp. Barnen ligger/sitter och vi gör rörelser och tecken på deras kroppar.

Vi stannar kvar i vattnet, nu ska vi ut och ro! Vi sätter oss upp mittemot varandra, barn och pedagog. Vi håller i varandras armar, händer eller vad som passar. Vi turas om att putta, vagga och dra varandra fram och tillbaka medan vi sjunger "Här sitter vi och ror". Kanske experimenterar vi med olika tempon och kraft i rörelserna.. Denna övning kan även göras med hjälp av fallskärmen om det passar gruppen/dagsformen bättre. Barnen ligger då på golvet och fallskärmen förs över dem i varierat tempo och kraft. 

En kort paus för återhämtning. barnen ligger kvar på golvet och vi bildar ett "rum" med hjälp av fallskärmen. I rummet är det tyst. 

Vila med fallskärm. Fallskärmen förs i ett jämnt, lugnt tempo över barnen medan vi sjunger "trollmor".

Vi återsamlas sittande i ring, vaggar mjukt från sida till sida medan vi sjunger avslutningssången. 

Passet avslutas sen i lugn och ro genom att barnen får vara kvar på golvet en stund och landa. 

Alla sånger och ramsor sjungs/upprepas minst 2 ggr. 

RELATION PLAY, 1

·        FALLSKÄRM -NU ÄR VI HÄR IGEN

·        FALLSKÄRM -UPP/NER/SKAKA!

·        KÄNNARBLUES

·        KRÅKAN

·        VILA

·        VÄCKA KROPPEN -STRÄCK UT/DRA IHOP -KLAPPA/RAKETEN

·        TI-TI-TI-TI TIGERN 

·    FISKARNA SIMMAR

·        VÄGA SALT -HÄR SITTER VI OCH ROR 

·        VILA -STRÄCK UT/DRA IHOP

    (TÅGET -PUTTA PÅ RUMPAN)

·        VILA MED FALLSKÄRM -TROLLMOR

·        SLUTSÅNG

 

 

RELATION PLAY, 2

·        FALLSKÄRM -NU ÄR VI HÄR IGEN -LIGGANDE

·        KÄNNARBLUES -SITTANDE ALT. LIGGANDE PÅ RYGG/SIDA

·        KRÅKAN -LIGGANDE/SITTANDE MITTEMOT VARANDRA

·        VILA RYGG MOT RYGG, ”VARA NÄRA..”

·        VÄCKA KROPPEN -STRÄCK UT/DRA IHOP -KLAPPA/RAKETEN

·        TI-TI-TI-TI TIGERN

·    FISKARNA SIMMAR

·        VILA MED FALLSKÄRM -TROLLMOR

·        SLUTSÅNG

 

 

 

Tillvägagångssätt: Aktiviteten äger rum en gång per vecka (torsdagar kl.10.00 samt 10.30) på mattan i hall-rummet. Alla barn och vuxna sitter/ligger i en ring på golvet. Om möjligt tas barnens ortoser, korsetter inneskor etc. av. Alla sånger och ramsor upprepas minst 2 ggr. 

Deltagare: Alla barn och vuxna på Vinden deltar. Barnen delas upp i två mindre grupper (2+3). En pedagog med varje barn. Barngruppen delas upp i två mindre grupper för att möjliggöra att det finns en pedagog vid varje barn samt för att bättre kunna anpassa aktiviteten efter barnens olika förutsättningar och behov. 

Dokumentation: filma aktiviteten vid minst två tillfällen + föra anteckningar och skriva lärloggar på skolplattformen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18