👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Frufällegården 22/23

Skapad 2022-05-17 10:13 i Frufällegårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Utvärdering handlar om att åstadkomma en bättre koppling mellan vad man vill och vad man faktiskt gör, mellan målen och det praktiska arbetet.

Innehåll

Utvärdering

I december och juni varje läsår genomförs en utvärdering. I utvärderingen tittar vi på alla månadsanalyser som genomförts och analyserar resultaten med fokus på dessa frågeställningar:

Hur har arbetet utifrån mål och förväntade effekter fallit ut?

Vad var fokus från början?

Hur har det utvecklats?

Hur har det påverkat/förändrat barnen?

Vilka konkreta förändringar har gjorts i miljö och material?

På vilket sätt ser vi att våra uppsatta månadsmål har uppnåtts? Har vi nått våra förväntade effekter för månaderna? Om inte, vad beror det på? Vilka förändringar, arbetssätt och metoder behövs för att sträva mot dessa?

Har vi nått verksamhetens mål och förväntade effekter? Om inte, vad beror det på? Vilka förändringar, arbetssätt och metoder behövs för att sträva mot dessa?

Vilar vår undervisning på vetenskaplig grund?

Vilka konkreta förändringar behöver vi göra?

Vad tar vi med oss till nästa termin?