👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Förskollärare SFM, Falkenberg

Skapad 2022-05-18 11:30 i Förskolan Asken Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Medarbetarsamtal
Jag ser medarbetarsamtalet som ett bra tillfälle för dig och mig att i lugn och ro, ca 1 timma, kunna prata om din arbetssituation på förskolan. Syftet med samtalet är också att få samtala om hur du tycker vi ska utvecklas här på förskolan men även din egen utveckling. Innan vi träffas vill jag att du funderar och skriver ner lite tankar utifrån frågorna här nedan senast 1 vecka innan vårt planerade möte. Frågorna är ett underlag för att kunna skriva din egen utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller även din målsättning om hur du vill arbeta under HT 2022 och VT 2023.

Innehåll

 

Frågor att fundera på

Reflektion

Vad har varit bra under HT -22 samt våren -23 och vad kan bli bättre? Vad är det som gjort att du känner så här?

 

 

 

 

 

 

Vad känner du dig riktigt nöjd med och varför? Finns det något du kunnat göra bättre? Hur?

 

 

 

 

 

Arbetssituation-Engagemang.

Hur upplever du din nuvarande arbetssituation, arbetsbelastning och arbetsfördelning i gruppen och med kollegorna? Är det något du skulle vilja förändra?

 

 

 

 

Vad kan stressa dig?

 

 

 

 

 

Vilka är dina starka sidor? Hur kan vi på förskolan få mer användning av dessa?

 

 

 

 

Vad skulle du vilja bli bättre på?

 

 

 

 

 

 

Relationer-bemötande

Hur är din relation till dina arbetskamrater och vad är viktigt för att samarbetet i arbetslaget ska fungera?

 

 

 

 

Upplever du att dina åsikter respekteras och värdesätts av dina kollegor?

 

 

 

 

Finns det något jag som chef kan göra annorlunda för att hjälpa dig i din arbetssituation?

 

 

 

Utveckling-förändring

Hur upplever du ditt pedagogiska uppdrag?

 

 

 

 

Vad vill du själv utveckla i ditt arbete under det kommande året? Vilka är dina mål och ambitioner? Hur ska du nå dem? Hur kan jag hjälpa dig nå dem?

 

Vilket behov av utveckling anser du att förskolan har?

 

 

 

 

Finns det något annat du vill ta upp?

 

 

 

 

Vilka är dina 3 kommande mål för läsåret 22/23?

Ett mål för verksamheten, ett personligt utvecklingsmål samt ett tredje mål du själv väljer.  

1)

2) 

3) 

 

LÖNESAMTAL

Här efter kommer vi att hålla ett Lönesamtal, där vi diskuterar lönen.

 

 

 

 

 

Vänliga Hälsningar Rebecka