👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap

Skapad 2022-05-18 11:49 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasiesärskola Entreprenörskap
Med hjälp av ett entreprenöriellt lärande och dess betydelse för individ, verksamhet och samhälle lära dig om metoder och förhållningssätt för att omsätta problemlösningar och olika idéer till praktisk verksamhet.

Innehåll

Du får...

* kunskaper om att entreprenörskap kan utveckla din tilltro till dig själv som personliga resurs. 

* anta olika utmaningar och ansvara för att omsätta idéer till praktisk verksamhet.

* kunskaper om vad entreprenörskap kan ha för betydelse för individen, verksamheter och samhället.

* kunskaper om att identifiera möjligheter och kunskap till att skapa resurser för att tillvarata möjligheterna. 

 

Du får även...

* grundläggande kunskap till att identifiera olika möjligheter och till att skapa resurser för att kunna ta tillvara dessa möjligheter.

* grundläggande kunskaper till att utveckla kunskaper om metoder för problemlösning och planering till att uppnå ett önskat resultat.

* grundläggande kunskaper till att utveckla din förmåga till att identifiera olika möjligheter och omsätta idéer till praktisk verksamhet.

* grundläggande praktiskt arbete med ett problemlösande arbetssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förståelse av entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
  Enr
 • Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.
  Enr
 • Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.
  Enr
 • Centralt innehåll
 • Entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
  Enr  -
 • Idéutveckling. Från idé till praktiskt genomförande.
  Enr  -
 • Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt.
  Enr  -
 • Metoder för problemlösning och genomförande av projekt.
  Enr  -
 • Presentationsteknik och presentation av en idé.
  Enr  -
 • Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
  Enr  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.
  Enr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven väljer handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt som leder framåt. Eleven identifierar dessutom med säkerhet möjligheter och omsätter med gott resultat idéer i praktisk verksamhet.
  Enr  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven väljer handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt som efter viss bearbetning leder framåt. Eleven identifierar dessutom med viss säkerhet möjligheter och omsätter med tillfredsställande resultat idéer i praktisk verksamhet.
  Enr  C
 • Eleven medverkar i att samtala om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven medverkar i att välja handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt. Eleven medverkar dessutom i att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.
  Enr  E