👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas rätt - 7F2 VT-22

Skapad 2022-05-18 13:05 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Allas rätt - 7F2 VT-22

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet ska du möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Centralt innehåll

Detta kommer jag presentera för dig under arbetsområdet.

  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

 

Undervisning/Metoder

Temat Allas rätt kommer att introduceras med en genomgång av de mänskliga rättigheterna följt av ett grupparbete där eleverna tillsammans kommer att få värdera vilka rättigheter som är viktigast kontra vilka som är minst viktiga. Därefter kommer eleverna att få ytterligare presentationer om diskriminering, nationella minoriteter och urfolk. Undervisningen kommer också bestå av att eleverna enskilt får arbeta med uppgifter ur boken. 

 

 

 

Bedömning och redovisning

Bedömningen för grupparbetet sker både under lektionens tid samt under en helklass-diskussion, men baseras också på skriftligt material som grupperna lämnar in efter helklass-diskussionen. I slutet av temat skriver eleverna ett individuellt prov på digiexam. 

Matriser

Sh
Allas rätt 7F2 VT-22

Analys
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Analys
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Begrepp
Eleven använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.