👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped.planering för undervisning, Grön Flagg, vt/22, v.22, Flugan

Skapad 2022-05-18 13:12 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet vill vi utveckla barnens förståelse kring de olika årstider. Nu utforskar vi årstiden sommar som knyter samman vårat årstidshjul.

Innehåll

VARFÖR?

Ett av läsårets Grön Flagg mål är årstider med fokus mot djur och natur, närmiljö och naturruta. Enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018) skall varje barn ges möjlighet att utveckla "förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur..." samt "förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik".


Undervisning

VAD?

Vi kommer att följa naturen i vår närmiljö i de olika årstiderna och nu avslutar vi med sommaren. Barngruppen kommer att besöka samma utvalda plats som vi har följt under alla årstider. Vi vill uppmärksamma barnen på växlingar i naturen och få uppleva förändringar med varje årstid. Vi vill visa barnen på ekosystemet där varje årstid behövs.

 

Metod

HUR?

Vår temabok Kurrans skatt kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete där årstiderna skildras och följer vårt läsår, höst, vinter, vår och sommar. Denna gången kommer vi att uppmärksamma sommaren, vilket blir den sista årstiden för oss.

I mindre grupper undersöker vi trädet som vi följt under de tidigare årstiderna för att se på förändringar som sker i naturen under sommaren. 
Barnen kommer använda digitala verktyg i form av exempelvis iPad där de får möjlighet att dokumentera trädet och naturen runt omkring genom film och bilder. Vi undersöker hur naturen ser ut och låter just nu genom att reflektera utifrån frågorna; Hur ser trädet ut nu? Hur låter det omkring oss? Vad finns det för färger i naturen på gården? osv. Vi undersöker och reflekterar kring likheter och skillnader
med de olika årstiderna och med hjälp av tecken som stöd samtalar vi om djur och naturen. Genom barnens dokumentation och undersökning arbetar vi vidare med sommaren och avslutar nu vårat årstidshjul som vi har skapat på avdelningen. Barnen får också undersöka olika former, färger och mönster som vi kan se i naturen och genom deras dokumentation.

 


För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18