👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cultural Studies

Skapad 2022-05-18 13:17 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Engelska
Cultural Studies on English speaking countries and own cultural knowledge and experiences.

Innehåll

This part of the course is constructed to give students knowledge on the following aspects on the Core Content for English DK 4:

  • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  • I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i viss mån underlättar och förbättrar interaktionen.
  • Eleven diskuterar översiktligt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används, även utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

The assessment is based on an informative/factual text and an oral presentation.

See the assignment here: https://docs.google.com/document/d/1YB6WfHQd-rCRUL0nH-L7X-rmyGhZmsDvTenBG04xUhw/edit?usp=sharing

Uppgifter

  • Informative/Factual text

Matriser

En
Cultural Studies factual text

Insats krävs
IG (uppfyller ej kraven)
G
Källkritik
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i viss mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Discussion av förhållanden i olika sammanhang där engelska används
Eleven diskuterar översiktligt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.
Discussion utifrån egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar översiktligt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används, även utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

En
Cultural Studies oral presentation

Uppfyller EJ kraven (IG)
G
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Användning av strategier
Dessutom väljer och använder eleven strategier som i viss mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Realia kunskap även utifrån egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används, även utifrån egna erfarenheter och kunskaper.