👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå

Skapad 2022-05-18 13:27 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Läsförståelse handlar om läsflyt, ordförråd, lässtrategier och motivation.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få träna dig att läsa och förstå texten som heter Rebeckas skoldag. Du ska få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser. Du kommer också att få tips om hur man lär sig nya ord och hur man använder olika lässtrategier.

Innehåll

Tidsplan

Detta moment kommer vi att ägna 2 lektioner.

Under första lektionen kommer ni att få tid till att läsa texten och möjlighet att slå upp svåra ord.

Andra lektionen kommer ni få tid till att svara på frågor till texten.

Undervisning

Vi kommer att  prata om vad läsförståelse är och vilka lässtrategier som finns.

Vi kommer att läsa texter gemensamt och diskutera dessa.

Dessutom kommer du att få träna läsförståelse enskilt.

 

 • Hur man läser och förstår rubriker.
 • Hur man slår upp ord som man inte förstår.
 • Hur man kan tolka en text bokstavligt och bildligt, och skapa mentala bilder, som hjälp vid läsning och förståelse..
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten.
 • Hur man återberättar. Förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap

     

   Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • skapa inre bilder
 • Sammanfatta.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Läsförståelse åk 7-9 i svenska som andraspråk

E
C
A
Läsförmåga
Du läser texterna med flyt och väljer lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser texterna med gott flyt och väljer lässtrategier på ett bra sätt.
Du läser texterna med mycket gott flyt och väljer lässtrategier på ett mycket bra och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer. Du visar läsförståelse genom att kunna förstå texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna, på ett grundläggande sätt
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer. Du visar läsförståelse genom att kunna förstå texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna,på ett utvecklad sätt
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer. Du visar läsförståelse genom att kunna förstå texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna på ett välutvecklad sätt
Tolka och resonera om budskap
Utifrån egna erfarenheter kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Utifrån egna erfarenheter kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Utifrån egna erfarenheter kan du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.