👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5B kapitel 2: Procent, statistik och sannolikhet

Skapad 2022-05-18 14:16 i Segerstaskolan Knivsta
PP för Favoritmatematik 5B, andra kapitlet
Grundskola 5 Matematik
Andra kapitelet i favorit mataematik 5B. Vi kommer räkna mycket med procent i det här kapitlet, läsa av och rita egna diagram. Dessutom ska vi lära oss vad medelvärde, typvärde och median är för något.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

* hur bråkform, decimalform och procentform hänger ihop

* göra och läsa av tabeller och diagram

* räkna ut medelvärde, median och typvärde

* om sannolikhet, ja vad är det?!

Hur ska vi lära oss detta?

Du får arbeta enskilt och i grupp, lyssna på genomgångar, vara med och diskutera samt färdighetsträna i din bok.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

* växla mellan decimalform, bråkform och procentform

* räkna ut vad 25% av 8 och 10% av 100 är

* rita och avläsa ett diagram

* förstå frågan i en textuppgift med procent, använda en strategi för att lösa problemet och kunna bedöma rimligheten i svaret

* veta vad begreppen typvärde, median och medelvärde står för och hur man räknar ut dem

 * förstå innebörden av sannolikhet, chans och risk

Hur du får visa vad du kan:

Du ska få visa vad du kan genom att räkna en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6