👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 1 Slutuppgift: Ma Vie v 19-22

Skapad 2022-05-18 14:34 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Utgå från det du lärt dig hittills och gör en beskrivning av dig själv. Försök få med så mycket information som du kan

Innehåll

Beskriv dig själv (utgå från verkligheten eller hitta på)

 

1.       Utgå från det du lärt dig hittills och gör en beskrivning av dig själv. Försök få med så mycket information som du kan.

 

1.       Je me présente

                                                               i.      Moi (digilär – toi et moi)

1.       Mon âge, date de naissance

2.       Langues parlées

3.       Occupation (lycée – programme – travail extra)

                                                             ii.      Ma famille (digilär – toi et moi)

1.       Mes parents, soeurs, frères

2.       Animal domestique (digilär – fruits et animaux)

                                                           iii.      Mon lieu d’habitation

1.       Ma ville et ma région

2.       Ma maison/mon appartement

3.       Ma chambre (digilär – ma chambre, ma maison)

                                                           iv.      Mon personnage

1.       Mon style de vêtements (digilär – mes vêtements)

                                                             v.      Mes passe-temps (digilär – loisirs et vacances)

1.       Mes loisirs

2.       Favorites (couleurs, sujets au lycée, musiciens, livres, films...)

                                                           vi.      Une journée de ma vie (digilär – losiris et vacances : les repas)

1.       Les repas (le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner)

                                                          vii.      Extra ?

1.       ...

Fler källor/läromedel : Digilär, Ordskafferi, Quizlet, NE:s ordböcker, Alors parle

 

 

2.       Din personbeskrivning ska redovisas skriftlig OCH muntligt för mig i v 19-20:

 

1.       skriftlig produktion

                                                               i.      skriv i word

                                                             ii.      löpande text

2.       muntlig produktion

                                                               i.      använd något tekniskt hjälpmedel, exempelvis Power Point eller Prezi

                                                             ii.      du bestämmer själv vilken dag du vill redovisa (onsdag eller fredag)

Matriser

ModFra
Franska 1 - produktion: skriftlig framställning

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Produktion: skriftlig framställning
• Skrivande för kontakt och kommunikation. • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i skrift. • Språkliga företeelser, däribland ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

ModFra
Franska 1 - muntlig produktion och framställning

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Produktion och interaktion
• Samtal för kontakt och kommunikation. • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal • Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frågor. • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion. • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.