👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frilufts Berra

Skapad 2022-05-18 17:39 i Ekegårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Förskolans fokusområde under läsåret.

Innehåll

Utifrån verksamhetsplanens analyser är Ekegårdens prioriterade område för läsåret 22/23: Värdegrunden.

Verksamhetsplan 22/23

Verksamhetsplanens förväntade effekter:

  • Pedagogerna analyserar lärmiljöer och undervisning utifrån aktiva åtgärder och dokumenterar i SKA-mallen 
  • Pedagogerna planerar lärmiljöer, undervisning och temaarbete utifrån analysen i SKA-mallen 
Värdegrunden:
  • Pedagogerna tillämpar ett lågaffektivt bemötande
  •  Pedagogerna bekräftar och uppmuntrar barns initiativ
  • Pedagogerna bekräftar och uppmuntrar barns självständighet
  • Pedagogerna använder bildstöd i kommunikation med alla barn

Mål och förväntade effekter

  •    Utveckla ett gemensamt systematiskt värdegrundsarbete

 

 

Börja med att formulera ett mål och skapa förväntade effekter som är mätbara. 

År:  2022         Termin:  VT          Datum/vecka: 20-25

Område/Tema/Projekt

 Boken Promenad - Frilufts-Berra

Nulägesbeskrivning- Vi upplever att barnen känns tryggare med oss, varandra och vår miljö inne och ute.  vi har valt att använda oss av karaktären Frilufts-Berra på grund av att vi går mot varmare årstider och att vi då kommer att vara ute mera.

 

Mål – Vad? Utifrån kartläggningen, vilket mål?

Förväntade effekter:

 Vi vill utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 Att barnen ska utveckla sin motorik genom att få möta olika miljöer t.ex skogen.

Hur ska vi dokumentera?

Planering av undervisning

När – under vilken tidsperiod?

Hur genomför vi det vi tänkt?

Vem / ansvarsfördelning?

Genom bilder och barnens alster, unikum

Vi har gjort Berras hus, och kommer att använda det i vår undervisning med olika uppdrag från Berra.

Vecka 20-25

 Annika, Ulrica och Jenny