👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska lästräning

Skapad 2022-05-19 07:51 i Oskarshamns Grundsärskola Oskarshamn
Svenska - läsning
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Välkommen in i böckernas värld! Vi lär oss läsa eller blir ännu bättre på att läsa olika sorters texter - sagor, fakta och skönlitteratur

Innehåll

Läsning består av två delar - avkodning och förståelse. Vi kommer att träna båda delarna. Undervisningen varvas med gemensamma och individuella övningar. För att bli en duktig läsare som har flyt i sin läsning och förståelse för textens innehåll krävs många timmars träning. Nu kör vi...

Så här kommer vi att arbeta;

Vi har som mål att alla elever ska få läsa enskilt i skolan varje dag. 

Vi kommer också att läsa olika sorters texter tillsammans för att sedan samtala eller på annat sätt (rita och prata med bildstöd) för arbeta med innehållet i texten.

Vi kommer att läsa tyst för oss själva och högt för varandra.

Vi kommer att prata om vad det är för skillnad att läsa tyst och läsa högt och hur man blir en bra högläsare.

Vi tränar oss på att förstå det vi läser, också det som står "mellan raderna" och att koppla det till saker vi själva har upplevt.

Vi tränar på att upptäcka när vi läser fel.

Bedömning

Vi kommer att bedöma...

 • ...hur du läser. Kan du läsa med stöd av bilder? Känner du igen ordbilder? Kan du ljuda?
 • ...hur väl du förstår det du läser? Kan du berätta med hjälp av frågor vad texten handlar om?

Bedömningsmatris

E-nivå                                    C-nivå                                                         A-nivå

Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
 
 
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
 
 
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna
.Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9