👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska planering - vt 2022

Skapad 2022-05-19 08:54 i Särlaskolan Borås Grundskola
Grundskola F Svenska
I svenska kommer vi att arbeta med att läsa och skriva olika texter. Vi kommer också att svara på olika frågor kring de texterna vi läser. Vi kommer att träna på muntliga presentationer samt att vi kommer ha högläsning med uppgifter kring de böcker vi läser.

Innehåll

Konkretisering - vad jag som elev ska lära mig

 • Du ska kunna läsa ur en skönlitterär bok med bra flyt
 • Du ska kunna återberätta vad du läst samt skriva en kort sammanfattning om en bok som du läst
 • Du ska kunna förstå olika texter vi läser och besvara frågor som är på raderna och "mellan raderna"
 • Du ska kunna skriva enklare texter som till exempel återberättande, instruerande och argumenterande texter 
 • Du ska kunna göra en muntlig presentation genom att göra en tydlig planering först
 • Du ska kunna skriva texter med till stor del korrekt grammatik samt med stor bokstav, punkt, kommatecken och så vidare. 
 • Att kunna ta emot respons och förbättra olika texter eller muntliga presentationer

 

Hur vi ska arbeta

 

 • Vi kommer att läsa många olika typer av texter
 • Vi kommer att ha många diskussioner i både grupp och helklass om olika ämnen
 • Vi kommer att ha tyst läsning i våra egna böcker
 • Vi kommer att skriva olika texter gemensamt men också enskilt
 • Vi kommer att titta på olika filmer 
 • Vi kommer att öva på att planera muntliga presentationer för att också kunna genomföra dem
 • Vi kommer även att arbeta på skolplus om grammatik och ordklasser som verb, substantiv och adjektiv.

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma dig genom ditt deltagande vid diskussioner som vi har i klassen
 • Genom dina sammanfattningar som du skriver och lämnar in
 • Genom dina olika texter som du enskilt skriver
 • Genom dina muntliga presentationer
 • Genom dina läsförståelsetexter som du får varje vecka
 • Du förstår skillnaden mellan verb, substantiv och adjektiv
 • Du kan använda de olika ord vi arbetar med varje vecka i olika sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6