👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lundens SKA 2022-2023 - Spåret TEST

Skapad 2022-05-19 09:18 i Lundens förskola Borås Förskola
Förskola
Lundens övergripande mål för verksamheten hösten 2022 till våren 2023. Förväntade effekter är kopplade till målen. Här finns också de aktiva åtgärderna att analysera

Innehåll

Mål

·         Leken har en central plats i utbildningen på förskolan

·         I utbildningen ges barn möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiv och uppleva en välbalanserad dag

Förväntade effekter

·         Att förskolans aktiviteter väcker intresse hos barn och vårdnadshavare som spiller av i hemmet

·         Pedagoger samarbetar med Generation PEP – Förskola och utvecklar och bidrar till deras inspirationsbank

·         Pedagoger följer forskningens framfart inom Lek och Idrottsområdet och kopplar denna till verksamhet och dokumenteras i SKA

·         Pedagoger utvecklar kunskap inom området Hjärna och omsätter kunskapen till praktiska aktiviteter i verksamheten samt följer upp arbetet i SKA

·         Pedagoger planerar och verkställer besök utanför gården och vistas i närmiljön

·         Pedagoger initierar och leker regellekar tillsammans med barn

·         Vuxna medverkar och är medvetna om sin roll i lek- och rörelseaktiviteter

·         Förskolan erbjuder ett varierat utbud av lek- och idrottsaktiviteter

·         Förskolan knyter kontakter med lokala föreningar och utvecklar samarbetsformer för ökad fysisk aktivitet

·         Att barn utvecklar egna lekar och idrotter

·         Att alla barn har mött rörelsegrunderna och utvecklar rörelseförståelse

·         Att barn på förskolan utvecklar kunskap om fysisk aktivitets betydelse för hälsan

·         Att återhämtning erbjuds dagligen i verksamheten

·         Att barn på förskolan utvecklar kunskap om hälsosamma måltider och dess påverkan på hälsa och välmående – Hur detta ska följas upp, planeras under hösten 2022

·         Att barn på förskolan utvecklar kunskaper om hur sin och andras hjärna påverkar lärande, minne och välmående – Hur detta ska följas upp, planeras under hösten 2022

 

 

Instruktioner:

- Denna planering (Lundens SKA 2022-2023 - "Hemvist") följs upp månadsvis/ hemvist  - i ANALYS

- Varje hemvist gör en planering (namnge: "Hemvist" mål 22/23) utifrån sin barngrupp. Planering ska vara kopplad till förskolans mål och förväntade effekter. Den planeringen följs upp varje vecka - i ANALYS

- Den övergripande planeringen (Lundens SKA 2022-2023 - Rektor) som är för hela förskolan följs upp på APT samt genom de analyser som görs på hemvist - rektor ansvarar

- Stödfrågor finns i analys- avsnittet

- Alla planeringar sparas i "Lundens personalgrupp", - gör alla kollegor till medredaktörer.
Vårdnadshavare och Unikums Skolbanken har inte tillgång till era analyser i personalgruppen.

Aktiva åtgärder

  • Varje hemvist gör en analys i månanden utifrån nedan rubriker (välj en/ månad).

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18