👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Håvning i Helge å

Skapad 2022-05-19 09:05 i Centralskolan Kristianstad
Håvning i Helge å
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad lever i Helge å? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Lärandemål

 • Du ska kunna formera en kortare faktatext i en mindre grupp
 • Du ska kunna sortera djur efter dess egenskaper i olika grupper
 • Du ska kunna delta på exkursionen genom att följa den givna planeringen
 • Du ska kunna använda redskapen vid håvningen

Undervisning

Inledningsvis kommer vi att titta närmare på vilka djur som vi kan tänkas att håva upp. Vi kommer i mindre grupper bli experter på ett egenvalt djur av de vi kan tänkas håva upp och en kortare faktatext kommer att skrivas. Vi kommer sedan öva på att sortera de olika djuren i olika grupper utefter dess olika egenskaper. När vi övar på detta kommer vi röra oss i klassrummet där olika hörn representerar olika egenskaper. Eleverna som experter på djuren sorterar dessa. Vi kommer även storleks ordna djuren och med hjälp av en linjal få en känsla för hur stora de kan vara.

Väl på plats vid Helge å kommer eleverna få håva och dokumentera fångsten. Bilderna på fångsten sorteras sedan på ett liknande sätt som vi övat på vid tidigare tillfälle.   

Bedömning kommer att ske på följande delar

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande vid håvningen i Helge å

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Håvning i Helge å

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Fältstudier
Jag kan med hjälp genomföra enkla fältstudier utifrån givna planer
Jag kan genomföra enkla fältstudier utifrån givna planer
Jag kan genomföra enkla fältstudier utifrån givna planer
Jag kan genomföra enkla fältstudier utifrån givna planer
Använda utrustning
Jag kan med hjälp använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Jag kan använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Jag kan använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Jag kan använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt